Часови

Дужина трајања и распоред часова


Часови у малим групама 

За часове у малим групама полазници се пријављују појединачно путем упитника, али у упитнику означавају да желе рад у малој групи.

Часови у малим групама трају 60 минута и одржавају се два пута недељно радним данима у вечерњим сатима.

У току једног месеца је планирано одржавање 8 часова.

Групе имају до 6 полазника прилично уједначених по знању.

По завршетку једног семестра, полазници се могу пријавити за наредни семестар и тада настављају тамо где су стали са градивом.

До сада је велика већина наших полазника била задовољна нашим радом и уписивала по неколико семестара, а неки од полазника су са нама већ три године.


Индивидуални часови

Индивидуални часови трају 45 минута и одржавају се два пута недељно у договору са полазником, када је у питању термин одржавања часова. На часу су присутни један полазник и предавач, а приликом попуњавања пријавног упитника полазници означавају опцију индвидуално.

За цене индивидуалних часова, молимо вас да посетите нашу страницу са ценама.


Рад у пару

Часови у пару трају 60 минута, одржавају се два пута недељно у вечерњим часовима и на њима су присутна два полазника истог нивоа знања и предавач. Полазници могу сами појединачно да се пријаве за овакав начин рада, те уколико има још заинтересованих полазника истог нивоа знања, организује се рад у пару, а могу и сами оформити пар и пријавити се. У пријавном формулару, овакав тип часа означен је као рад у пару.

Опрема и материјал за час


Сви часови се одржавају у једној од најфункционалнијих и најсавременијих виртуелних учионица коју пружа алат Адоби Конект, а која је истовремено полазницима веома
једноставна за приступ и коришћење. Часови се одржавају у реалном времену, тј. и предавач и полазници су у исто време присутни у виртуелној учионици и комуницирају током целог часа.Похађање часова је могуће из било ког места и са било ког рачунара који има приступ интернету. 

Пожељно је да полазници имају комплет слушалица са микрофоном.  Најједноставнији  и најјефтинији комплет кошта отприлике око 300 динара.

Сав материјал потребан за час је обезбеђен.
Пробни час


Пре почетка одржавања курса, сви пријављеним полазницима ће бити омогућено да присуствују једном пробном часу од 30 минута током којег се могу упознати са виртуелном учионицом и радом у њој, предавачима и начинима извођења наставе.
Присуство пробном часу је веома пожељно због подешавања техничких параметара на рачунарима нових полазника.
Шта се учи у школи?

Шта ће се научити на овим часовима


Часови у онлајн школи ЕЛО су намењени одраслим полазницима запосленим у образовним установама са циљем да их оспособе, охрабре и мотивишу  да се служе енглеским језиком, да га користе за усмену и писмену комуникацију. Уз помоћ три алата  - основних и сложенијих граматичких структура,  основног или проширеног  речника и увежбаних правила изговора  - полазници  равномерно развијају четири језичке вештине: разумевање говора, читање, говор и писање у новом контексту који одговара њиховим потребама и интересовањима и који има практичну примену у реалном животу. Циљеви часа се постижу помоћу савремених дидактичких материјала - уџбеника, аудио и видео записа, комуникативних активности, игрица, музике,  итд…


Почетни ниво


Након завршеног почетног нивоа, полазници ће моћи усмено да комуницирају помоћу једноставних кратких питања и одговора у вези са представљањем себе, своје породице и других људи, места где живе, шта поседују, послом којим се баве итд…  Уз помоћ основног вокабулара везаног за свакодневни живот (бројеви, боје, дани у недељи и месеци, основне радње и стања…) и једноставних граматичких структура, моћи ће да ступе у интеракцију углавном у познатим ситуацијама као и да у устаљеним друштвеним контекстима изразе поздраве, захвалност, извињење итд...

Разумеће стандардан, спорији и артикулисан говор везан за свакодневне теме (упутства, бројеве, цене, ред вожње, редослед догађаја, итд..). Моћи ће да разумеју написане, а исто тако и формулишу  и напишу кратке и једноставне текстове (описе, поруке, спискове, краћа писма и разгледнице, итд…) и попуне формуларе.


Средњи ниво


Након завршеног средњег нивоа, полазници ће моћи усмено да комуницирају у ситуацијама везаним за свакодневне ситуације у којима се очекује да се неком обрате и поздраве га, упитају за новости и реагују на одговор, прихвате или одбију понуде, договарају се, размењују мишљења и податке везане за посао и слободно време, причају о прошлим догађајима и плановима за будуће радње. Уз помоћ проширеног вокабулара и сложенијих граматичких структура, моћи ће да учествују у размени информација у вези са личним и породичним животом, свакодневним животом, куповином, запослењем, локалном географијом и путовањем. Разумеће јасан и спорији стандардан говор и основне информације из краћих излагања, објава и порука. Разумеће основне и специфичне информације из краћих и једноставнијих написаних текстова и моћи сами да напишу краће и једноставне описе, поруке и писма.


Напредни нивоНакон завршеног напредног нивоа, полазници ће моћи да изнесу и образложе своје мишљење у усменој комуникацији, да се сложе или не са туђим мишљењем дајући своја објашњења или коментаре као и да представе предности и недостатке неке идеје или концепта. Уз напредан вокабулар и сложене граматичке струтуре, моћи ће да спонтано и течно говоре и учествују у разговорима везаним за већи број тема. Разумеће главне идеје дужих и сложенијих текстова из разних области и разумеће стандардан говор изворних говорника уз понеки захтев за успоравањем говора или понављањем изговорених порука. Моћи ће да прате и разумеју предавања, телевизијске емисије и вести и разумеју већи део говора снимљених серија и филмова. Разумеће основне и специфичне информације из писаних аутентичних текстова, моћи ће да читају савремене прозне текстове и користе приручнике. Полазници ће моћи да напишу  јасне и детаљне текстове и извештаје и изнесу своје мишљење у есејима.


Comments